Autisme-light

En nyligt udredt voksen med Aspergers Syndrom og ADHD  beskrev for nyligt i en terapi, hvorledes hun havde betragtet sin autisme som en "autisme-light", indtil hun i en sammenhæng sammen med mange andre med autisme, havde måttet erkende, at hun var endog meget belastet. Særskilt af sine perceptuelle og sansebetingede vanskeligheder.


Jeg husker også da jeg blev udredt: jeg tænkte blandt andet, at min autisme nok ikke var særlig vidtgående, fordi den først blev udredt nu, og på mit eget initiativ (og min mands). Det gav mening for mig, at så var autismen nok ikke særlig markant, og kunne derfor ikke have helt så stor betydning, som fx. hvis jeg havde haft en mere vidtgående diagnose. Infantil autisme fx., hvis jeg nu var diagnosticeret med infantil autisme, ja så måtte jeg da være langt mere belastet, eller langt mere handicappet, i langt flere situationer.


Jeg er ikke længere så sikker. Belastningen ved livet i det almene forekommer mig at være ekstrem, og meget handicappende, hvorimod det at følge og leve fuldstændigt efter min autismes behov, mine naturlige personlige behov i virkeligheden er langt lettere og mindre belastende for mig. Hvis jeg ophørte med at tale til og med andre, ophørte med at forfølge og forsøge at leve op til de mange normer, krav og omgivelser, ethvert mennesker lever i - så ville mit liv være nemmere, og langt mindre smertefuldt. Sagt på en anden måde: når jeg bare gør det jeg kan og ønsker, og er i min egen tilstedeværelse, uden udefrakommende krav, så er jeg ikke autist. Jeg er faktisk kun autist, når jeg går på gaden og biler larmer, folk hoster, hunde gør, blade rasler, vinden suser, og lyset skifter konstant. Når jeg sidder alene med maleri, tegning, puslespil, matematik, fysik, teori, eller andre fordybelser, så er jeg ikke autist. Så er jeg ekvilibrist, også hvis jeg sammenlignes med andre. Men så snart jeg skal bruge det til noget - målrette mine egenskaber og evner, så handicappes jeg. Så smertes jeg. Så fejler jeg. Igen og igen.


Autisme-light - hvad er det egentlig? Jeg har godt læst at Aspergers Syndrom er en mild form for Autisme. Men hvad er det for noget at skrive og sige? Hvad er det for en måde at beskrive en vidtgående anderledeshed på? Hvem har vurderet at det var mildt? Hvem har tænkt at sådan som noget ser ud udefra, sådan er det da også indefra? Vi ved jo reelt godt at der er forskel på indhold og udseende. Hvorfor så udtrykket "mildt". Lad mig understrege: der er INTET mildt ved Aspergers syndrom, når den er i samspil med almenverdenen. INTET. Aspergers syndrom - og antagelig autisme i det hele tager, er vidunderligt og inspirerende og spændende - når det er alene og der ikke stilles krav, andet end de man stiller til sin fordybelse. Evnen til fordybelse er af så intens art, og af så speciel art, at når jeg læser om Flow og flowteori, evnen til at fordybe sig og arbejde på en ganske særlig vis, i en ganske særlig form for intens fokus, så tænker jeg: "det er min eneste måde at fokusere på, skulle det nu være noget særligt?" og "tænk var der virkelig en der blev kendt på det, og sælger kurser i at lære andre det". Jeg kan også noget almenverdenen kan bruge til noget - masser faktisk. Men jeg kan næsten ikke holde til at give det videre. Livet er så hårdt og for mig at se, ville det være ulige meget lettere, hvis jeg havde den styrke som jeg ser ved det man kalder de mere handicappede og mindre højtfungerende autister: hvis jeg kunne formå at vende mig helt ind i mit eget. Aspergers er muligvis mildere for omgivelserne at håndtere, men jeg har mistanke om, at det er langt mere vidtgående for den berørte selv at leve med, end det retfærdigvis beskrives.


Til Autisten - Et digt til dig - om dig og dit


USYNLIGT - Nu ser du det - nu  ser du det ikke. Autisme og ADHD er ikke bare usynlige, de kan også være skjulte.


AUTISME-LIGHT - Er Aspergers Syndrom virkelig en mild form for autisme?


PLACEBO - Om andre behandlingstiltag end de konventionelle.


SKAL MAN SIGE DET? - Skal vi sige det, når vi opdager at der er grund til videre udredning ved en person, og især: skal vi sige hvorfor?


ANVENDT ANERKENDENDE TILGANG - At have fokus på det gode motiv, både eget og andres.


ADHD  OG AUTISMERNE I PARFORHOLDET - At forstå betydningen af dette i parforholdet, og at begynde at håndtere dette på en ny og meningsgivende måde.


KØNSFORSKELLE VED ADHD OG AUTISMERNE - Ja, der ER forskel på mænd og kvinder, også når de har ADHD eller ASF.


HYPERAKTIVITET - At forstå hyperaktivitet og kunne skelne mellem den og andre ufrivillige bevægemønstre der evt. kan være.


TICS - At forstå tics og kunne skelne mellem dem og andre ufrivillige bevægemønstre der evt. kan være.


STIMS - At forstå stims og kunne skelne mellem dem og andre ufrivillige bevægemønstre der evt. kan være.


SPISEFORSTYRRELSE VED ADHD OG AUTISMERNE - At forstå og opdage spiseforstyrrelse ved de neurologiske handicap, og at sikre at håndtering imødekommer relevant behov, som forstyrrelsen kan være udtryk for.


BOGANMELDELSE: LOOK ME IN THE EYE - En boganmeldelse af en biografi af en voksen med Aspergers Syndrom. Om et liv som designer, som opfinder, som mekaniker af sjældne biler, som far, som mand, og nu også som voksen autist. Om stabilitet og forandring - med autistens brille.


SØVNLØS - At forstå og håndtere søvnforstyrrelse ved ADHD og ASF

PERSPEKTIVER PÅ TERAPI - At få det optimale ud af terapi og af samarbejdet omkring personlig læring og udvikling.


AT ELSKE ET "NEJ" OG ET "JA" LIGE MEGET - At forstå og opleve, og dermed kunne give et "nej", fuldstændig lige så positivt som at give et "ja".


AT HAVE ELLER IKKE AT HAVE ADHD - Et perspektiv på den indiskutable eksistens af diagnosen


GUD BEVARE DANMARK: PÅ PILLER - Et perspektiv på medicinering ved psykiatriske og neurobiologiske diagnoser - ADHD, ASF, angstrelaterede lidelser, psykosetilstande ol.


DIAGNOSE SOM ET MENINGSGIVENDE VÆRKTØJ - At anvende diagnosen ADHD eller Autisme Spektrum Forstyrrelse, som et stærkt element til forståelse af egen identitet.

Fog Of Love - et brætspil om parforhold. En kort  gennemgang af spillet og af det personlige indtryk.

Fra Miss Danmark til handicappet - en selvbiografi om et liv med autisme og ADHD.

Jeg har det fint! - en novelle der beskriver et angstanfald hos en 13-årig skoledreng

Blogindlæg: