Behandlingsforløb

Behandlingsforløb i samarbejde med os er en specialiseret ydelse, der tilrettelægges  i samarbejde med bestiller, dette i overensstemmelse med det konkrete behov.


Vi yder såvel individuelle forløb, såbel som familiebehandlingsforløb.


Her kan downloades et eksempel på elementer der indgår i familiebehandlingsforløb i samarbejde med os: Generaliseret beskrivelse af elementer i Familiebehandlingsforløb


Individuelle forløb kan være relevante i forbindelse med midlertidige og akutte kriser opstået som en følge af diagnosticering af svær eller kronisk sygdom ved en selv, eller i nærmeste familie.


Indivduelle forløb kan også være relevante hvor der er konstateret ADHD, Autisme, eller lignende udfordringer. Ofte udløser dette ved den sentdiagnosticerede en identitetskriselignende tilstand, og der behøves hjælp til håndtering af dette, således personen kan fungere godt i sin vanlige dagligdag, familie, arbejde og fritid. Dette er ofte midlertidige forløb, af en relativt kort varighed, typisk 5-8 samtaler, afhængigt naturligvis af personens egen evne til at videreudvikle og fastholde det lærte. Vi anbefaler i forløb som dette, at omgivelser i form af nære pårørende, evt. relevante støttepersoner og lignende, inviteres til at indgå som del af dette forløb. Kontakt os venligst for flere oplysninger.


I forbindelse med indviduelle forløb til anbragte børn med  behandlingsbehov, anbefaler vi at implementering af forandring med udgangspunkt i terapien, understøttes ved løbende supervision af plejefamilien, samt ved løbende dokumentation efter hver afholdt samtale, der deles i relevante faglige samarbejder, således også skole og fritid kan understøtte barnets aktuelle udviklingsområde, og endvidere relevant kan bidrage med udfordringer, der kan bearbejdes i terapien. Behandlignsforløb til børn med Reaktiv Tilknytningsforstyrrelse er længerevarende og stiller krav om et struktureret og tillidsfuldt tværfagligt samarbejde.For yderligere information beder vi om at der rettes direkte henvendelse.