Fagprofessionel

JHO Consult leverer unikke skræddersyede løsninger, såvel som generaliserede kurser og foredrag, endvidere en efteruddannelse i specialpædagogisk praksis.


Vi leverer løsninger som konsulenter, som supervisorer, som undervisere, eller i behandlingsøjemed.


JHO Consult leverer således en lang række af forskelligeartede løsninger, til en lang række af forskelligeartede professioner og organisationer.


Vi udvikler og afholder kurser indenfor alle vore kompetencerområder, dette ofte i samarbejde med institutioner, interesseorganisationer eller fonde. Kontakt os venligst med dit ønske, så vi sammen med dig kan udvikle kurset tilpasset det konkrete behov.


Løsninger ved JHO Consult tilpasses i indhold og varighed i samarbejde med kunden, således vi sikrer at tilbud lever op til kundens behov.


Nedenfor finder du eksempler på de områder, hvor vi leverer ydelser. Vi leverer som beskrevet ovenfor primært unikke løsninger, hvorfor du gerne må kontakte os, så vi i dialog med dig kan udvikle et konkret tilbud.


Vi leverer ydelser indenfor - nedenfor eksempler - idet vi gerne tilpasser indhold til bestillers konkrete ønsker:


SUPERVISON I PLEJEFAMILIER

UDDANNELSE - DEN PROFESSIONELLE INDSATS

INDIDVIDUEL ELLER FAMILIEBEHANDLING

INDSATS VED SKOLEVÆGRING


SUPERVISION - INDIVIDUEL OG PERSONALE

LEDELSE OG UDVIKLING

INKLUSION OG KLASSERUMSLEDELSE

SPECIALPÆDAGOGISK PRAKSIS

KONFLIKTHÅNDTERING OG -MÆGLING

UDFORDRENDE OG UDFORDREDE BØRN, UNGE OG FAMILIER

MISBRUGSBEHANDLING VED NEUROLOGISK HANDICAP

COACHING

OMSÆTNING FRA VIDEN TIL PRAKSIS - DIAGNOSER

OMSÆTNING FRA PRAKSIS TIL VIDEN - DIAGNOSER

PRAKSISHÅNDTERING VED ADHD OG AUTISME

PRAKSISHÅNDTERING VED PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE

FOREDRAG