Jan Have Odgaard

Jan Have Odgaard er chefkonsulent og behandlingsansvarlig i JHO Consult. Jan varetager med sin store erfaring og sin bredt erhvervede faglige baggrund opgaver indenfor hele JHO Consults ydelsesområde.


Jan Have Odgaard stiftede JHO Consult i 2005, men har virket indenfor det specialpædagogiske område siden midt i 1990'erne, hvor han efter mange år som uddannet og virkende leder og underviser ved det Danske Forsvar, valgte at tage en civil læreruddannelse. Efter dette har Jan løbende videreuddannet sig indenfor det civile behandler- og specialpædagogiske område. Jan har endvidere stiftet og i 12 år drevet en fond, der varetog specialundervisning for elever, der faldt udenfor Folkeskolens elevmålgruppe.


Dermed har Jan har såvel stor faglig teoretisk viden, som stor faglig praksiserfaring, som udgangspunkt for sin opgavevaretagelse. Erfaringer og kundskaber spænder over områder som ledelse, undervisning, behandling, organisation, og udvikling.


Endvidere arbejder Jan sammen med Rikke omkring udvikling og videreudvikling af forståelsesrammer, samt af pædagogiske redskaber og modeller, der alle benyttes i JHO Consults daglige virke. I samarbejde forestår de også udviklingen af andre materialer, artikler, videoer, hjemmesider og lignende.


Jan står endvidere for den visionære ledelse af JHO Consult, og sørger for at sikre den ønskede balance mellem bestandighed og forandring.