Om JHOConsult

JHO Consult er en praksisorienteret virksomhed. Som konsulenter formidler vi den løsning der bedst, og måske unikt, tilpasses kundens behov.


Vi arbejder med såvel private, enlige og familier, som med virksomheder, offentlige organisationer og institutioner, eller patient- og interesseorganisationer.


I vort daglige virke hjælper vi ofte til at skabe løsninger, der kan anvendes internt i familen eller i organisationen, såvel som i det daglige og ofte komplekse samspil, der kan være i samarbejdet mellem individ, familie, og samarbejdspartner. Dette i form af forvaltning, skole, eller eksempelvis anden institution. Vores solide faglige fundament og erfaring bevirker at vi garanterer kendskab til virkelige, konkrete praksisudfordringer, og dermed at vi kan formidle sunde, anvendelige og udviklende løsninger tiil gavn for alle involverede.


Vi er stærkt fagligt team der tilsammen dækker vores indsatsområder med en ekspertise der er unik i Danmark. Vi er de første der på konsulentbasis har tilbudt forståelsesrammer, der kunne omsættes til daglig praksishåndtering indenfor vore specialiserede områder, og vores forståelsesmodeller og håndteringsmodeller anvendes i daglig praksis i mange organisationer og familier rundt om i Danmark. Vi nævner i flæng - Stressbarometeret relateret til ADHD, til angstrelaterede lidelser og til Autismerne. Personlighedshedsmodellen, der integrerer såvel person, sind og omgivelser. Den generaliserede forståelse og beskrivelse af ADHD indefra og ud. Modellerne Det Gode Motiv, Den Refleksive Positioneringssamtale. Den generaliserede forståelse og beskrivelse af Autistisk tænkning som en overbliksskabende tænkning. Den generaliserede motivationsforståelse ved ADHD og Autismerne, samt ved de angstrelaterede lidelser. Forståelsen og beskrivelsen af ADHD'eren som Plantænker. Dette blot enkelte håndplukkede eksempler fra vores omfangsrige udviklingsarbejde.


Vores modeller og forståelsesrammer danner grundlag for arbejdet med de specialiserede handicaps mange steder i Danmark, og det er med stor stolthed og ydmyghed, at vi dagligt fortsætter udviklingsarbejde omkring stadigt bedre og mere præcise forståelsesrammer og praksisanvendelige håndteringsmodeller til brug i såvel eget som andres daglige virke og eller liv.