Den professionelle indsats

JHO Consult tilbyder uddannelse i specialpædagogisk praksis, rettet mod medarbejdere indenfor undervisningssektoren, psykiatrien, socialpsykiatrien, beskæftigelsesområdet, familiebehandlings- og familieplejeområdet, såvel som dag- og døgntilbudsområdet.

 

Endvidere målrettet medarbejdere der indenfor rammen af det almene varetager specialpædagogiske funktioner, eksempelvis inklusionsopgaver, og andre støttefunktioner.

 

Desuden øvrige faggrupper, der i deres virke har fokus på behandling, og udvikling af mennesker med særlige specialpædagogiske udfordringer.

 

Udannelsen er rettet mod praksisanvendelse, og derfor vil al viden tage udgangspunkt i såvel kursusdeltagernes praksiserfaring, samt i undervisernes ditto.

 

Der undervises konkret i håndtering af velkendte udfordringer i specialpædagogisk/behandlings praksis, herunder i ADHD, ADD, Autismerne, Personlighedsforstyrrelse, og andre angstrelaterede tilstande, med fokus på at anvende ny viden til efterfølgende praksishåndtering.

 

Før hvert modul er det deltagerens opgave at sætte sig så meget ind i det stof, der er emnet, at deltageren umiddelbart kan indgå i en indlæringsudviklende samtale.

 

Den enkelte deltager vil under uddannelsen arbejde med at omsætte det indlærte, således det tilpasses deltagerens personlige stil, og således det passer til de metoder/retninger, der er i den organisation, hvor det indlærte skal anvendes.

 

Der vil på udannelsen være en høj grad af selvevaluering, og efter endt uddannelse, vil den enkelte være forpligtet til at lave sit eget vidnesbyrd, der skal godkendes af JHO Consult.

 

Det er vigtigt for din læring, at du til daglig er beskæftiget i specialpædagogisk praksis, da kurset tager sigte mod såvel læring af nyt stof, som mod integration af dette i den efterfølgende praksishåndtering. Dette sikrer såvel anvendelse af det nye stof, som erkendelse af hvilke udfordringer, der kan opstå i dette, og dermed at vi bedst muligt kan understøtte, at du i uddannelsesforløbet modtager superviserende undervisning, der hjælper til løsning af dine specifikke udfordringer.

 

Hvis du er i tvivl om hvorvidt kurset er målrettet til dig, så ret venligst henvendelse - du finder vores kontaktoplysninger her.

Uddannelsens forløb, datoer, mere om indhold, samt de formelle rammer, såsom undervisningssted, pris endvidere - downloader du i en PDF-fil her

Der er fokus på praksis, og der vil være opgaver og metoder, der skal arbejdes med mellem modulerne.

 

Alt efter den enkeltes forudsætninger, og behov, kan der også være hjemmearbejde i form af selvstudier: tekster der bør læses, teoretiske forudsætninger der skal bedres eller udvikles. I perioden for uddannelsen skal man påregne en vis mængde arbejde også udenfor sin almene hverdagspraksis.

JHO Consult, Gl. Byvej 51, 5792 Årslev. Tlf.: 2149 5822