Metoder

Valg af metode foretages altid bevidst eller ubevidst på baggrund af menneskesyn.


Det fremgår af vores hjemmeside adskillige gange, at vi tager multiple metoder i anvendelse i vores daglige arbejde. Dette fordi der forefindes multiple individuelle behov, og metoden må dermed nødvendigvis kunne tilpasse sig situationen. Vores menneskesyn betyder for os, at det situationelle behov står over metodens begrænsning.


En metode og en tilgang er for os værktøj i vores daglige arbejde. Dermed har vi ikke et fast metodisk ståsted, eller en uforanderlig tilgang, da dette ville kræve at vore klienter havde fuldstændigt ensartede behov og ensartede muligheder for at håndtere dem.


Metoder er værktøj, og fuldstændig som ved alt andet værktøj, så afhænger metodevalg af hvilken opgave, der skal løses. Som en hvilken som helst anden håndværker, så vælger vi det værktøj der er mest meningsgivende og effektivt i en given sammenhæng.