Materialer

Vi udarbejder løbende undervisningsmaterialer, modeller, generaliserede forståelsesrammer, eller detaljerede beskrivelser. Vi skriver artikler, blog, pjecer og andet og lignende. Vi leger med forskellige materialer og muligheder, og laver små beskrivende filmklip, der kan anvendes til yderligere indsigt, til at indlede samtaler med berørte, eller med omgivelser. Vi holder mange foredrag og kurser rundt om i landet. På disse sider ligger vi løbende dette materiale op.


Materialet er underlagt copyright, se venligst under vilkår for uddybelse af dette, hvor der ikke er tale om egen copyright henviser vi altid ophavsmand for metode, tænkning eller tekst. Hvad dette materiale angår er dette naturligvis beskyttet af samme lovgivning vedrørende copyright og immaterialle rettigheder.