Praksisorienteriet, professionel og virksom:

Supervision af familier og faggrupper

Ledelsessupervision

Individuel, par- og familieterapi

Mentoring og Coaching

Konflikthåndtering og -mægling

Kurser og forløb efter aftale


Specialister i ADHD, Autismerne (ASF, AS, GUU, GUA),

samt personlighedsforstyrrelser


Metodisk tilgang tilrettelægges og tilpasses

efter behov, indenfor følgende:


Positiv psykologi - kognitive metoder -

Adfærdsterapi - Miljøterapi -

Gestalt metodik - kropsterapeutiske elementer -

Narrative udviklingsforløb - Logoterapeutisk ramme -

Systemisk og Anerkendende tilgang


Fokus på det der virker, positioner og muligheder,

og på den gode historie.