Skolevægring

Skolevægring defineres på mange forskellige måder, en af dem er med betegnelsen "skolevægrende adfærd", betydende at:

 

  • Eleven er helt borte fra skolen
  • Eleven møder op, men forlader skolen i løber af dagen
  • Eleven møder på skolen efter at have vist "problemadfærd" om morgenen
  • Eleven viser stort ubehag ved at tage i skole og beder om lov til at slippe hele eller dele af dagen

 

Håndtering af skolevægrende adfærd, kræver en grundig afdækning af årsagerne til skolevægringen. Endvidere en helhedsorienteret indsats, der håndterer alle de medvirkende og vedligeholdende årsager og problemstillinger. Oftest er årsagerne mangfoldige, og indsatser skal være tværfagligt koordinerede.

 

Vi indgår gerne løsningen af dette. Til brug ved yderligere beskrivelse af såvel baggrunden for vores indsats, som af selve den ydelse vi kan tilbyde - læs venligst dette dokument: Skolevægring

 

Endvidere beder vi om at der rettes henvendelse for yderligere information, for og eventuel aftale omkring møde vedrørende indsats etc.

JHO Consult, Gl. Byvej 51, 5792 Årslev. Tlf.: 2149 5822