Rikke Have Odgaard

Rikke varetager som konsulent i JHO Consult opgaver indenfor hele vores ydelsesområde, såvel deciderede konsulentopgaver, som undervisnings-, behandlings-, og supervisionsopgaver.

 

Rikke har ADHD og ASF, og hendes særskilte kompetencer udspringer i hendes tilfælde at hun er et af de mennesker med Autisme, der også har savante færdigheder. Den særskilte færdighed der bringes i spil til gavn for JHO Consult og for vores kunder er, at hun er i stand til på særdeles kort tid at tilegne sig hele nye fagområder. Dette foregår på et meget højt såvel teoretisk, som praksisomsætteligt niveau. Når JHO skal erhverve sig ny viden og nye færdigheder, så sættes Rikke på jobbet, og efterfølgende underviser og videreformidler hun relevante data, så JHO Consult hele tiden er forrest med viden indenfor sine fagområder.

 

Endvidere arbejder Rikke sammen med Jan omkring udvikling og videreudvikling af forståelsesrammer, samt af pædagogiske redskaber og modeller, der alle benyttes i JHO Consults daglige virke. I samarbejde forestår de også udviklingen af andre materialer, artikler, videoer, hjemmesider og lignende.

 

Rikke står også for koordinering i JHO Consult, og bringer aftaler, kurser, forløb og andre projekter sikkert i land.

 

Rikke har ud over sine særlige færdigheder også relevant faglig baggrund, og modtager desuden løbende såvel intern som ekstern supervision.

JHO Consult, Gl. Byvej 51, 5792 Årslev. Tlf.: 2149 5822